Bloczek betonowy

Bloczek betonowy

18 marca 2018 Wyłącz przez maciejr

Bloczek betonowy jest elementem budowlanym, konstrukcyjnym stosowanym do wznoszenia murowanych ścian budynków i budowli. Obecnie niezwykle popularny i szeroko stosowany w budowie budynków jednorodzinnych, wielorodzinnych i wielkogabarytowych

Bloczek betonowy produkuje się z różnych surowców. Mieszanki piaskowo wapienne spieniane – bloczek komórkowy – gazobeton. Mieszanki ceramiczne – piaskowo wapienne, formowane ciśnieniowo. Bloczek betonowy odlewany – bloczek fundamentowy z betony B20 lub B25.

Bloczki produkowane są w równych wymiarach z mała tolerancją na odchyłki wymiarów, dzięki temu układanie bloczków wymaga niewielkich ilości zaprawy. Część bloczków, szczególnie większych gabarytów, produkowane są z uchwytami ułatwiającymi podnoszenie i przenoszenie

Bloczek betonowy z betonu komórkowego

Bloczek taki powstaje ze spienionej mechanicznie lub chemicznie mieszanki wapienno piaskowej. Następnie jest wypalany w autoklawie co nadaje mu trwałość i wytrzymałość na ściskanie. Na skutek takiego procesu produkcyjnego powstaje lekki materiał o znakomitych własnościach termoizolacyjnych.

Bloczki powstają w różnych wymiarach, najczęściej  12-40 cm, 49 x 24 cm lub 59 x 24 cm, ale produkowane są również elementy o wymiarach modułowych, wysokości 20 cm. Charakteryzują się dużą dokładnością wymiarową, co pozwala na użycie do ich łączenia zapraw cienkowarstwowych.

Z uwagi na wagę, bloczek łatwo się transportuje i łatwo stosuje na budowie. Jednak ma on swoją wadę – wysoka nasiąkliwość.  Dlatego też bloczka takiego stosuje się w budowie fundamentów i piwnic.

Bloczek silikatowy – silikat

Bloczek silikatowy powstaje w procesie formowania ciśnieniowego z mieszanek piaskowo wapiennych.  Powstają różnorakie kształt bloczków, łącznie z formami nietypowymi. Jednak typowy bloczek ma formie pełnych lub drążonych, cegieł zwykłych i elewacyjnych. Powstają też  kształtki wentylacyjnych i nadproża. Technologia produkcji silikatów pozwala na uzyskanie dużej dokładności wymiarowej (w granicach 1 mm), zatem do łączenia elementów można używać cienkowarstwowych zapraw klejowych.

Bloczek taki występuje także  z ukształtowanymi  łączeniami a’la pióro wpust co pozwala nie tylko na wyeliminowanie konieczności nakładania zaprawy na spoiny pionowe, ale ułatwia również uzyskanie równej i gładkiej powierzchni ściany.

Elementy ścienne wytwarzane są w dwóch typoszeregach wymiarowych, bazujących na wymiarach cegły znormalizowanej (długość 25 cm, wysokość 6,5 cm) lub wymiarach modularnych (długość 38 cm, wysokość 19 cm).

Bloczek silikatowy jest jednak cięższy co utrudnia jego transport. Można to postrzegać jako wadę jednak. wpływa korzystnie na zdolność do tłumienia hałasu, a jednocześnie zapewnia stabilne warunki cieplne wewnątrz domu.

Bloczek fundamentowy

Bloczek fundamentowy, produkuje się jako odlewany z wytrzymałego betonu element , najczęściej o wymiarach 38 x 25 cm. 38 x 14 cm lub 38 x 12 cm.  Bloczek taki jest ciężki, co utrudnia jego transport jednak znacząco przyspiesza budowę fundamentów i ścian piwnicznych.

Bloczek fundamentowy najczęściej jest produkowany z betonu klasy B20. Jednak w ofertach handlowych znajdziemy także bloczki betonowe fundamentowe wylane z betonu klasy B15 lub B25. Jakość mieszanki, z której zostanie wykonany bloczek, może być dopasowana do konkretnego przeznaczenia użytkowego produktu jak na przykład  http://termalica.pl/oferta/sciany-fundamentowe-i-piwniczne/bloczek-fundamentowy-bf-25-38-25cm

 

Dobrej jakości bloczek betonowy,  fundamentowy jest trwały, na ściskanie i niszczące działanie wilgoci .