Coaching tradycyjny – instruktażowy

Coaching tradycyjny – instruktażowy

27 maja 2016 Wyłącz przez maciejr

Przez pojęcie coachingu tradycyjnego rozumie się możliwość nabywania nowych umiejętności poprzez korygowanie bezskutecznych postępowań. Związany jest z obserwacją i słuchaniem pracownika w trakcie wykonywanej przez niego pracy, jego samooceną, informacją zwrotną od coacha i wspólnym opracowywaniu nowych strategii działania.Podejście tradycyjne jest czasochłonne, skomplikowane i wymaga dużego nakładu środków, które w późniejszym czasie również mogą wzrosnąć. Przypomina on bardziej mentoring jak coaching i jest wskazana dla początkujących pracowników, którego wprowadza do pracy bardziej doświadczony kolega. Coaching opiera się na obserwacji, czasem nawet i wielogodzinnej, Klienta przez osobę z zewnętrz i feedback z pozycji eksperta.
Jeżeli chodzi o coach tradycyjny to w głównej mierze sukces osiąga coach, nie klient, który ma w tym przypadku rolę odtwórczą i bierną. Pomimo tego, że to klient osiąga sukces to nie jest to praca nad samym sobą, tylko słuchanie się porad i wykonywanie poleceń coacha. Klient w tym przypadku nie odkrywa swojego wewnętrznego ja. Coach w tym przypadku jest nauczycielem, doradcą i ekspertem w każdej dziedzinie.Tradycyjny coaching opiera się na wielu dziedzinach, tj.: mentoring, doradztwo, coaching i uczenie. Należy podkreślić, że coaching tradycyjny ma miejsce przy wdrożeniu pracownika do wykonywania jego zadań.
Mentoring – bardziej doświadczony kolega udziela rad, stanowi on wzorzec do naśladowania, szczególnie stosowany przy wdrażaniu nowego pracownika, Doradztwo – praca z Klientem, który nie jest zadowolony ze swojego życia, potrzebuje porady i ukierunkowania, Terapia – potrzeba usunięcia psychologicznych lub fizycznych symptomów u klienta, poprzez przeszukanie jego przeszłości w celu określenia aktualnego stanu i wyszukanie rozwiązań na zmianę. Konsulting – rozwój biznesu w całości lub tylko pomoc ekspercka w jego rozwinięciu. Nauczanie – przekazanie swojej wiedzy uczniowi. Szkolenie – uzupełnienie swoich umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

Więcej informacji : terapia skoncentrowana na rozwiązaniach