Gdzie i jak leczy się uzależnienie od alkoholu?

Gdzie i jak leczy się uzależnienie od alkoholu?

18 października 2017 Wyłącz przez admin

Przyczyny popadania w uzależnienia są niezwykle zróżnicowane. Niemniej, dzieli się je na trzy podstawowe typy: psychologiczne, społeczne i biologiczne. Pierwszą grupą czynników sprzyjających rozwojowi uzależnienia, są te związane z niemożnością poradzenia sobie z problemami życia codziennego. Ludzie o osobowości depresyjnej są bardziej narażeni na poddanie się nałogom niż ludzie optymistycznie nastawieni do życia. Ponadto nadużywanie substancji psychoaktywnych dla wielu osób jest ucieczką od realnych problemów, które wydają się zbyt trudne, by stawić im czoła. Społeczne czynniki przyczyniające się do uzależnień to zwykle wychowanie w dysfunkcyjnej rodzinie, której członkowie również pogrążeni są w nałogu, bądź też przebywanie w grupie ludzi, np. znajomych ze skłonnością do używek. Jeśli natomiast chodzi o biologiczne podłoże uzależnień, to są to głównie uwarunkowania genetyczne, a także reakcje organizmu i jego tolerancja na używki. Podobnie jest zarówno w przypadku narkotyków, jak i alkoholu, przy czym to choroba alkoholowa jest w Polsce problemem występującym znacznie częściej. Dotyka osoby w różnym wieku, reprezentujące praktycznie wszystkie grupy społeczne.

Etapy leczenia alkoholizmu
Leczenie choroby alkoholowej to proces długoterminowy i kilkuetapowy. Osoby, które dobrowolnie zgłaszają się na odwyk i nie są w tym momencie pod wpływem alkoholu, mają szansę od razu rozpocząć terapię, natomiast ludzie będący w tzw. „ciągu alkoholowym”, najpierw muszą przejść odtrucie. Następnie rozpoczyna się faza diagnozy i opracowywania planu terapii. Minimum kilka tygodni trwa praca nad zmianami w zachowaniu, czyli psychoterapia, podczas której chory musi uświadomić sobie problem oraz jego przyczyny i zastanowić się z psychologiem lub psychiatrą nad możliwościami wprowadzenia zmian do swojego życia. Terapia zawsze odbywa się w okresie całkowitej abstynencji. Często praca chorego i terapeuty wspierana jest też farmakoterapią. Po wstępnym etapie terapii, niezbędne jest wzmocnienie efektów, w tym nabytych umiejętności radzenia sobie z problemami, bez sięgania po alkohol czy inne używki.

Gdzie leczyć chorobę alkoholową?
Na terenie Polski funkcjonują liczne ośrodki terapii uzależnień, dostępne są także odpowiednie oddziały w niektórych szpitalach. Trudno jednak, by wszystkie spośród nich odpowiadały indywidualnym oczekiwaniom poszczególnych osób. Wychodząc naprzeciw wygórowanym potrzebom ludzi borykających się z uzależnieniami i potrzebujących nie tylko profesjonalnej opieki w trakcie odstawiania używki, ale też w czasie readaptacji społecznej i powrotu do życia bez nałogu, powstają specjalistyczne ośrodki terapeutyczne, jak http://leczyc.pl/, które oferują pełną, profesjonalną diagnozę wraz z niezbędnymi badaniami, wieloetapową terapię pod czujnym okiem wykwalifikowanych specjalistów z zakresu psychiatrii, psychologii, neurologii i innych, a także leczenie powikłań choroby alkoholowej i chorób współistniejących, a w razie potrzeby, również rehabilitację.