Kiedy gmina dopłaca do pobytu seniora w domu opieki?

Kiedy gmina dopłaca do pobytu seniora w domu opieki?

20 kwietnia 2016 Wyłącz przez maciejr

W Polsce istnieje wiele ustaw określających zasady pobytu osoby chorej w domu opieki. Senior i jego rodzina pokrywają koszty pobytu seniora w domu opieki społecznej. Istnieje jednak możliwość, że rodzina jak i sam senior zostaną zwolnieni z obowiązku płatności, kiedy spełnią pewne warunki.
Jakie warunki trzeba spełniać, aby nie płacić za dom opieki społecznej?
1) Kryterium dochodowe:
Opieka w domu społecznym to wysoki koszt. To czy rodzina będzie miała obowiązek dopłacania pieniędzy za pobyt członka swojej rodziny w domu opieki społecznej jest zależne od dochodów, które otrzymuje.
Przed nowelizacją ustawym kryterium dochodowe, zwalniające małżonka lub dzieci osoby, która znajdowała się w domu opieki, wynosiło 877 zł, czyli 250 % kryterium dochodowego, które obowiązywało w pomocy społecznej. Kiedy ustawa została znowelizowana, kwota przyznawania świadczeń wzrosła do 300 % kryterium dochodowego rodziny, które obowiązuje w pomocy społecznej. Na tą chwilę jest to 1053 zł. Tak więc w przypadku, gdy kwota ta nie jest przekroczona na jednego członka rodziny, nie płaci ona za pobyt swojego krewnego w domu opieki. Opłatę taką wnosi gmina.
Dom opieki społecznej musi zagwarantować przebywającej w nim osobie między innymi: ubrania i obuwie, dach nad głową, odpowiednią higienę, opiekę i pielęgnację, żywność, w razie problemów z podstawowymi czynnościami wszelką pomoc, powinien pomagać przy sprawach osobistych, zagwarantować udział w różnych terapiach, dbać o rozwój religijny, kulturowy i duchowy, usamodzielniać mieszkańców
W przypadku gdy osoba przebywająca w domu opieki posiadała podpisany kontrakt socjalny, gmina może przez dłuższy czas przyznawać jej zasiłek okresowy, jednakże nie może to trwać dłużej niż dwa miesiące.
Zmiany w ustawie wprowadzają także jednolite opłaty dla wszystkich pracowników wykonujących obowiązki w domach opieki po przystąpieniu do specjalnych egzaminów. Dodatkową zmianą jest wynagrodzenie przyznawane opiekunowi prawnemu osoby przebywającej w domu opieki za wywiad środowiskowy.

Źródło – domy opieki Warszawa