Kiedy potrzebna jest wycena nieruchomości?

Kiedy potrzebna jest wycena nieruchomości?

24 czerwca 2020 Wyłączono przez maciejr

Wycena nieruchomości jest koniecznością w wielu sytuacjach, wymagających sporządzenia oficjalnej, wiążącej dokumentacji w postaci opinii o wartości nieruchomości lub operatu szacunkowego. Rzeczoznawca nieruchomości jest specjalistą, posiadającym stosowne wykształcenie oraz uprawnienia, pozwalające dokonywać wyceny nieruchomości w oparciu o dostępne informacje oraz dane, określające finansowy aspekt szacunku. Rzeczoznawca nieruchomości, wykazujący się doświadczeniem, jako osoba rzetelna oraz sumienna, sporządza dokumentację na potrzeby osób fizycznych oraz zarządców budynków w sytuacjach, gdy konieczne jest ustalenie faktycznej wartości danego mienia.

Rzeczoznawca nieruchomości z doświadczeniem

Rzeczoznawca nieruchomości Barbara Włodarczyk jest specjalistą, posiadającym uprawnienia państwowe, wpisanym do Śląskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych w Katowicach, działającym na terenie miasta Jaworzna oraz pozostałych miast Aglomeracji Śląskiej. Sygnatariusz Bazy Śląsk – jednej z najstarszych, funkcjonujących baz danych, dotyczących cech transakcyjnych na terenie Ślaska. Rzetelność i sumienność, a także ugruntowane doświadczenie pozwalają z pełną odpowiedzialnością prowadzić wycenę, skutkującą dokumentacją, rzetelnie potwierdzającą realną wartość nieruchomości.

W jakich sytuacjach konieczna jest wycena nieruchomości?

Wycena w postaci opinii lub operatu szacunkowego sporządzana jest w przypadku chęci sprzedaży, zamiany nieruchomości, przekazania jej w formie darowizny lub w sytuacji, gdy dokładana wartość nieruchomości powinna zostać ustalona w celu finansowania hipotecznego. Przed podpisaniem umowy kredytowej instytucja bankowa może żądać potwierdzenia wierzytelności. Rzeczoznawca nieruchomości sporządza dokumentację również w celu zaktualizowania opłat z tytułu użytkowania wieczystego, a także w indywidualnych sprawach, których specyfika wymaga ustalenia faktycznej ceny mienia. Wysoka jakość usług, poparta stosownym wykształceniem oraz praktyką, zdobywaną w pracy zawodowej pozwalają sporządzać wycenę nieruchomości terminowo, dokładnie oraz z uwzględnieniem wszystkich czynników, które wpływają na wartość nieruchomości. 

Więcej informacji na http://www.wycenawlodarczyk.pl/wycena-nieruchomosci-dabrowa-gornicza/